Voortgang: 1/16

Welkom op de belangstellingstest

Deze belangstellingstest peilt naar je interesse voor verdere studies of een later beroep.
Wat wil je de volgende jaren studeren?
In welke job wil je later werken?

Wie nog geen duidelijk antwoord weet op die vragen, krijgt hier een ruggensteuntje.
Door het afleggen van deze test krijg je een beter zicht op je belangstelling.

De test vergelijkt je resultaten per belangstellingsgebied met die van leeftijdsgenoten in dezelfde studierichting. Je weet dus of je meer of minder dan anderen interesse hebt in bepaalde gebieden.

Hoe ga je tewerk?
We bieden je telkens twee activiteiten aan.
Kies uit die twee de activiteit die je het liefste zou doen.
Vraag je niet af of je die activiteit zou kunnen,
maar alleen of je ze graag zou doen.

Vul alle 110 vragen in, dit vraagt even tijd.

 

Gelieve je naam,geslacht en leeftijd in te vullen

Naam:
Leeftijd: *
Geslacht: * Jongen
Meisje
Leerling in: Het tweede leerjaar Grieks, Grieks-Latijn, Latijn of moderne wetenschappen of de tweede graad ASO
Het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) of de tweede graad BSO
Het tweede leerjaar met een andere optie (vb. artistieke vorming, handel, IW, mechanica-elektriciteit, STV, TW.) of de tweede graad KSO of TSO
Zesde leerjaar
1De oppervlakte van de speelplaats berekenen.
Reclameteksten en advertenties opstellen.

2De levenswijze van dieren bestuderen.
Een vreemde taal studeren.

3Uitzoeken welke reclame het best past bij een verkoopsproduct.
De tekstballonnetjes voor een Franstalige strip verzinnen.

4Instaan voor onderhoud van machines in een fabriek.
Een jeugdschrijver interviewen.

5Een radio- en tv-installatie helpen opbouwen.
Een vervolgverhaal uitdenken en schrijven voor een jeugdtijdschrift.

6Een studie maken van de verschillende houtsoorten.
Een boek lezen over een beroemd toneelschrijver.

7Het ontwerpen van een siertuin.
Het draaiboek van een film schrijven.