sitemap sitemap
Zoek
foto

Systematische contactmomenten

Het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding is een feit. Hierdoor wijzigen het aantal en de inhoud van de vroegere ‘consulten’, in de toekomst ‘systematische contactmomenten’ genoemd.  We zetten alles graag voor u op een rij. 

Nieuwe situatie: 5 contactmomenten

Vroeger waren er zeven verplichte consulten. Voortaan krijgen alle leerlingen systematisch een uitnodiging voor vijf contactmomenten. Deze systematische contactmomenten blijven wettelijk verplicht voor iedere leerling die leerplichtig is. Leerlingen die thuisonderwijs krijgen, vallen vanaf nu ook onder deze regelgeving. Naast de contactmomenten blijven de vaccinatiemomenten behouden.

Het is de Vlaamse Regering die bepaalt wanneer er systematische contactmomenten aangeboden worden en welke de inhoud daarvan is. De regering wil daarmee twee doelen bereiken: élke leerling op systematische momenten eenzelfde aanbod bieden aan zorg en opvolging én ruimte creëren voor artsen en verpleegkundigen om een rol op te nemen in de vraaggestuurde werking en de meer individuele begeleiding van leerlingen.

Overgangsjaar 2018-2019

We lassen een overgangsjaar in tussen het oude en het nieuwe systeem om te vermijden dat bepaalde leerlingengroepen voor een lange tijd geen aanbod krijgen. Dit is netoverstijgend beslist. We wijken dus voor één schooljaar af van het nieuwe schema.

We overlopen even de aandachtspunten voor het secundair onderwijs:

·         Leerlingen uit de richting 1A krijgen een beperkt en vrijblijvend aanbod. Deze leerlingen zitten in een kritische leeftijd wat betreft hun groei en ontwikkeling. Door een te bruuske overgang van het oude naar het nieuwe systeem zouden zij een lange periode geen aanbod krijgen (tussen het vijfde leerjaar en het derde secundair). Dit interval is te lang om een kwaliteitsvolle follow-up te garanderen.

·         Leerlingen uit de richting 1B hebben vaak geen medisch onderzoek ondergaan in het 5e leerjaar omwille van een overstap van het 4e leerjaar naar 1B. Hen bieden we een contactmoment aan zoals voorheen in het 1e jaar.

·         Het aanbod voor de leerlingen van het derde jaar secundair is eveneens een contactmoment zoals voorheen.

Het nieuwe schema vanaf september 2019

Nieuwe aanpak

1e kleuter

1e leerjaar

4e leerjaar

5e leerjaar

6e leerjaar

1e sec.

3e sec.

Contactmoment

X

X

x (*)

 

X

 

X

Vaccinatieaanbod

 

X

 

X

 

X (meisjes)

X

 

·         De systematische contactmomenten vinden plaats in een kwaliteitsvolle setting. De school en het CLB overleggen samen over welke de beste locatie is om alle leerlingen (en ouders) een zo optimaal mogelijk aanbod te doen en over de haalbaarheid hiervan voor de school, het CLB en de leerlingen.

·         Vaccinaties worden (deels) toegediend op school. Ook hier is overleg tussen de school en het CLB om dit op een kwaliteitsvolle en veilige manier te kunnen doen.


Terug naar overzicht