sitemap sitemap
Zoek
foto

Kleuren zien: opsporing verzocht

Bij kinderen van zes, zeven jaar, meestal het eerste leerjaar,  wordt het zien van kleuren getest  tijdens een onderzoek van het CLB. De kleurtest kan ook op jongere leeftijd afgenomen worden. Een beperkt kleurenzicht vraagt aanpassingen op school en speelt ook een rol bij de keuze voor een bepaald beroep.

Wat is een kleurzinstoornis?
Een kleurzinstoornis is een erfelijk bepaalde afwijking, die voorkomt bij acht procent van de mannelijke bevolking en die bij vrouwen eerder zeldzaam is (0.4%). Het betekent dat kleuren minder duidelijk waargenomen of onderscheiden worden. Een volledige kleurenblindheid is zeldzaam.

Wat zijn de gevolgen op het dagelijkse leven?
Het moeilijker waarnemen van kleuren betekent niet noodzakelijk dat kinderen kleurpotloden niet volgens kleur kunnen rangschikken of dat er problemen zullen zijn om de voetbaltruitjes van de tegenpartij te herkennen. Bij computerspelletjes waar kleur een belangrijke rol speelt kunnen de kinderen met een stoornis wel trager reageren. Kleurenprinters bieden eveneens risico op problemen.

Wat zijn de gevolgen op school?
Leerlingen met een kleurzinstoornis worden meestal niet met grote moeilijkheden geconfronteerd op school. Het lezen van kleurkaarten in een atlas zal wel trager verlopen, aandachtspunten vermeld met rood krijt op een groene achtergrond zullen minder scherp waargenomen worden. Het is dus wel belangrijk voor de ontplooiing van het kind dat zowel de leerling zelf als de leerkracht beseffen waar het probleem ligt.

Kinderen met een aangeboren of verworven hersenletsel kunnen ook een gestoord kleurenzicht hebben als gevolg van het hersenletsel op zich. Andere kinderen hebben dan weer een beter zicht als sterk contrasterende kleuren worden gebruikt, zoals gele letters op een rode achtergrond.

Wat zijn de gevolgen voor het latere beroep?
Daar kan je meer over lezen in het deel: kleuren onderscheiden en beroepskeuze


Opsporingstest
De meest gekende test is de Ishihara-test. Deze test gebruikt tekeningen met een cijfer of een letter (of een slangetje) op een achtergrond van gekleurde bolletjes. Als de kleuren verward worden, kan men de letter of het cijfer niet zien of anders zien.


Terug naar overzicht