sitemap sitemap
Zoek
foto

Een bril om minder goed te zien

Je kleuter moet een bril dragen?

Het zal je maar overkomen. Na het medisch onderzoek van je kind krijg je het advies naar de oogarts te gaan. Deze bevestigt dat je kind een 'lui' oog had. Je koopt een bril voor je kind en nu beweert je dochter- of zoon dat zij/hij met die bril minder goed ziet.

Wat is een 'lui' oog?

Een ‘lui' oog  is een oog dat minder goed ziet omdat de verbinding met de hersenen zich niet goed heeft kunnen ontwikkelen. Het zicht door dat oog wordt waziger en waziger.

Hoe ontstaat een 'lui' oog?   

Alles wat het zicht aan één oog vermindert, kan bij een kind een reden zijn om een 'lui' oog te krijgen .
• Scheelzien is de meest frequente oorzaak van een 'lui' oog. Het niet-recht-kijkende oog wordt minder gebruikt om dubbelzien te voorkomen. Na een bepaalde tijd verleert het oog het kijken. Het wordt 'lui' en het kind ziet er minder door.
• Wanneer één oog goed ziet en het andere minder goed, dan zal het kind spontaan met het beste oog kijken en het andere zo goed als niet gebruiken. Hierdoor ziet minder goede oog nooit een scherp beeld en stuurt het minder goede signalen door naar de hersenen.

Hoe wordt een 'lui' oog behandeld?     

Een 'lui' oog kan alleen maar met succes behandeld worden tijdens de kinderjaren. Daarom is het heel belangrijk dat deze afwijking vroeg wordt ontdekt. Wanneer er in de familie sprake is van scheelzien of het dragen van sterke brilglazen is het aangeraden nog vóór de leeftijd van drie jaar een oogarts te raadplegen. Om een ‘lui oog’ te oefenen moet het kind worden verplicht dit ‘luie oog’ te gebruiken.

Meestal wordt het goede oog een aantal uren per dag afgedekt gedurende enkele weken tot maanden. Door het afplakken wordt het minder goede oog maximaal gestimuleerd. Het is van groot belang het advies van de oogarts goed op te volgen. 

Soms wordt een bril voorgeschreven. De brilglazen moeten hetzelfde effect teweeg brengen als het afplakken. Het zicht door het goede oog wordt beperkt om het 'luie' oog maximaal te laten werken. Het is dus een normale reactie dat een kind in het begin van de behandeling de bril niet graag opzet en klaagt dat het met bril minder goed ziet.

Het scheelzien zelf wordt meestal rond de leeftijd van ongeveer zes à zeven jaar behandeld.

Waarom moet er iets gedaan worden aan een 'lui' oog?

  1. Goed zien met elk oog is een soort verzekering voor het leven. Je weet maar nooit wat je nog te wachten staat.
  2. Je hebt twee ongeveer even goed ziende ogen nodig om een goed dieptezicht te hebben. Weten of iets op je af komt, hoeveel tijd je hebt om over te steken, hoe een auto parkeren of een draad in een naald steken, hoe diep te boren in een plaat of een tand, een haag mooi recht snoeien, stoepjes en opstapjes correct inschatten, kunnen oordelen over ruimte en tijd, daarvoor moet je met beide ogen goed samen kunnen kijken. 

Heb je blijvend een 'lui' oog, dan gaat het een stuk moeilijker om al die zaken vlot uit te kunnen voeren. Je moet dan meer beroep doen op je verstand en je ervaring.


Terug naar overzicht