sitemap sitemap
Zoek
foto

Epilepsie, wat nu op school?

Als men je vertelt dat je epilepsie hebt, wil dat zeggen dat je soms de controle verliest over een deel van je hersencellen. Dat lijkt wel zeer bedreigend en soms is het dat ook.

En toch hebben we allemaal aan het merendeel van onze hersencellen niets te zeggen . Aan de cellen die je hartslag regelen bijvoorbeeld of aan de cellen waarmee je blij of verdrietig wordt, of aan de cellen die maken dat je geen eetlust hebt of juist altijd honger voelt. Misschien ken je wel iemand met een zenuwtic, die is die hersencellen ook niet de baas.

Je hoeft echt niet bang te zijn dat alle leuke, normale dingen nu verboden worden. Ook niet als je op school aan je leerkracht vertelt dat je epilepsie hebt en geneesmiddelen moet innemen om je aanvallen onder controle te houden.

Wat kan je zelf doen om je aanvallen onder controle te houden?

 • Je geneesmiddelen regelmatig innemen. Je geneesmiddelen neem je op uitstap gaat en houd je best bij in je handbagage.
 • Voldoende slapen
 • Stress vermijden. Het naderen van een feest op school of van een examenperiode kan je gevoeliger maken voor een aanval. Daarom is het belangrijk dat je vrienden hebt met wie je kan praten over de druk die je ondervindt.
 • Geen alcohol drinken. Alcohol kan trouwens bij iedereen, ook diegenen die geen epilepsie hebben, een aanval uitlokken.
 • Bij sommige kinderen kunnen snel flitsende lichten en videospelletjes een aanval uitlokken. Zo dat bij jou het geval is zal je arts je daarover wel al hebben ingelicht.

 Wat kan je op school doen?

 • Je leerkracht inlichten over je epilepsie. Best doe je dit elk schooljaar eens opnieuw. De gemaakte afspraken worden best op papier gezet.
 • je kan uitleg geven over de soort aanval die zich bij jou voordoet en hoe dikwijls die aanvallen optreden
 • Of er bewustzijnsverlies is? Of jeschokkende bewegingen hebt? Of je verstrooidheden-absences hebt?
 • Wat lokt een aanval uit bij jou? Stress, vermoeidheid, menstruatie, videospelletjes…
 • Moet je medicatie op school innemen? Afspreken wie je medicatie op school toedient? Wanneer en hoeveel medicatie er moet worden toegediend wordt best op papier gezet door de arts.
 • Wat in geval van een aanval? Moet je meestal of practisch nooit noodmedicatie krijgen om de aanval te laten ophouden?  een smelttablet in je mond of een toediening langs de aars?
 • Heb je een formulier dat je leerkracht kan invullen als je een aanval doet?

Wie kan jou of je ouders helpen?

 • De Vlaamse Liga tegen Epilepsie biedt informatie en/of hulp bij epilepsie en de gevolgen voor het dagelijks leven.  Email: vle@epilepsieliga.be. De provinciale afdeling voor Oost-Vlaanderen is gelegen in de Bernard Spaelaan 141, 9000 Gent, tel:09 222 04 04.
 • Per provincie zijn er contactgroepen, voor jezelf en voor je ouders. Meer info op het contactpunt tel: 09 285 09 50  en http://users.skynet.be/ikaros

Terug naar overzicht