Hoe het Vrij CLB regio Gent jou kan helpen

Een CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) bestaat uit een team van artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologisch en pedagogisch geschoolde medewerkers. 

Ons centrum helpt leerlingen, ouders en scholen bij alles wat te maken heeft met gezondheid, leren en studeren, je onderwijsloopbaan en je goed in je vel voelen
Maar we proberen uiteraard bij elke andere vraag ook te helpen. Kunnen we dat niet, dan verwijzen we je door naar waar je wel terecht kan. 

We zien een leerling vijf keer per onderwijsloopbaan. 
Deze systematische contactmomenten gebruiken we om de ontwikkeling op te volgen.
Als CLB zijn we ook verantwoordelijk voor de vaccinaties van minderjarigen. 

We werken steeds vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis.

Onze medewerkers zijn verbonden aan een school. Wie met welke school samenwerkt kan je hier vinden.


Integrale jeugdhulp

De CLB-sector maakt deel uit van de integrale jeugdhulp (IJH).

  • Het CLB fungeert hier als dienst brede instap, wat betekent dat het iedere vraag naar jeugdhulp onthaalt, ongeacht het probleemgebied. Soms volstaat een eenvoudig advies of kortdurende hulp. Is er meer specifieke ondersteuning nodig? Dan wordt met veel zorg doorverwezen naar een gespecialiseerde dienst.
     
  • Binnen IJH maakt men een onderscheid tussen rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (NRTJ).
    Voor NRTJ moet een aanvraag ingediend worden bij de intersectorale toegangspoort binnen opgroeien. Voorbeelden van NRTJ zijn: een begeleidingstehuis, een pleeggezin, een internaat voor kinderen met een handicap…
    Binnen ons CLB hebben wij een multidisciplinair team (MDT) dat jou hierbij kan helpen.Je kan hiervoor steeds terecht bij de contactpersoon van je school.

Bekijk zeker ook onze brochure, wat er gebeurt als we je moeten doorverwijzen en wat je moet doen als je een klacht hebt over onze werking.
 

Logo in zwart-wit van het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding regio Gent

Het Vrij CLB regio Gent is een team van hulpverleners dat op een vertrouwelijke en onafhankelijke manier leerlingen, ouders en scholen begeleiden op het gebied van leren en studeren, gedrag en opvoeding, gezondheid en onderwijsloopbaankeuze.

Opening

Maandag 08:30 - 17:00     

Dinsdag 08:30 - 16:30     

Woensdag 08:30 - 16:30     

Donderdag 08:30 - 16:30     

Vrijdag 08:30 - 16:30     

Contact

Vrij CLB regio Gent

Halvemaanstraat 96,
9040 Sint-Amandsberg

(OV: treinstation Gent-Dampoort)

E-mail: info@vclbgent.be
Telefoon: 09 277 84 00