Onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB)

Studiekeuze

Een studiekeuze maken is niet voor elke leerling even vanzelfsprekend. Bij het CLB hebben we informatie over alle mogelijke studierichtingen en beroepsopleidingen. 
Om uit te zoeken wat een leerling zijn interesses of talenten zijn, hebben we allerlei hulpmiddelen. Wij maken geen keuze, maar we helpen leerlingen om keuzes te maken.

Via de onderwijskiezer kan je zelf al heel wat opties bekijken.

Leerplicht en spijbelen 

Om er voor te zorgen dat alle kinderen onderwijs krijgen, werd de leerplicht ingevoerd. Dat wil zeggen dat je niet zonder reden afwezig mag zijn op school.
Voor uitgebreide informatie rond leerplicht en spijbelen kan je terecht op deze website

Huisonderwijs

De meeste leerplichtige kinderen volgen les in een school, maar ook huisonderwijs is een mogelijkheid (we hebben leerplicht, geen schoolplicht).
Uitgebreide informatie over huisonderwijs kan je hier vinden.

De rol van een CLB bij huisonderwijs

Als je kind huisonderwijs volgt, moet het verplicht deelnemen aan de systematische contactmomenten. Zo kan het CLB de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind opvolgen. Je mag hiervoor zelf een CLB kiezen. 
Je kind kan ook voor vaccinaties terecht bij het CLB.

Daarnaast kunnen jongeren (en hun ouders) die thuisonderwijs volgen steeds gratis bij ons terecht met al hun vragen over gezondheid, leren en studeren, je onderwijsloopbaan en je goed in je vel voelen

 

Logo in zwart-wit van het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding regio Gent

Het Vrij CLB regio Gent is een team van hulpverleners dat op een vertrouwelijke en onafhankelijke manier leerlingen, ouders en scholen begeleiden op het gebied van leren en studeren, gedrag en opvoeding, gezondheid en onderwijsloopbaankeuze.

Opening

Maandag 08:30 - 17:00     

Dinsdag 08:30 - 16:30     

Woensdag 08:30 - 16:30     

Donderdag 08:30 - 16:30     

Vrijdag 08:30 - 16:30     

Contact

Vrij CLB regio Gent

Halvemaanstraat 96,
9040 Sint-Amandsberg

(OV: treinstation Gent-Dampoort)

E-mail: info@vclbgent.be
Telefoon: 09 277 84 00