sitemap sitemap
Zoek

"Kinderen, aan tafel!"

Samen met ouders proeven van (op)voeding op school.

Het project 'Kinderen, aan tafel!' eindigde eind 2010.
Het project 'Kinderen, aan tafel' bracht ouderbetrokkenheid en gezonde leefgewoonten samen in een originele formaat.

Om de verworven ervaring verder te kunnen delen met andere scholen, werd een werkmap uitgewerkt. Deze kan nog steeds besteld worden aan de prijs van 20 euro+verzendingskosten.
Bij de werkmap horen een aantal digitale bijlagen. Deze kan je op deze pagina downloaden.
Smakelijk!

VCLB regio Gent en VCLB Meetjesland