sitemap sitemap
Zoek

Uitleenbank resultaten

Categorie:  
Trefwoord: (typ trefwoord en druk enter!)

Aantal gevonden resultaten: 129

Chronische ziekten, Kanker, als u als ouder ziek wordt

Met kinderen praten over kanker. Brochure


Afbeelding weergeven
http://www.tegenkanker.be


Chronische ziekten, Kanker, Grote boom is ziek

Dit verhaal laat de jongste kinderen kennis maken met een lotgenootje, wanneer iemand in hun omgeving getroffen wordt door een levensbedreigende ziekte. Met de doe-ideetjes in bijlage kunnen jonge kinderen onder begeleiding actief aan de slag om hun emoties te verwerken.


Afbeelding weergeven
http://groteboom.blogspot.be


Chronische ziekten, kanker, het hart van mama

interactief prentenboek (5-9 jaar) helpt om met kinderen te praten over alle emoties die een ernstige ziekte te weeg brengt. Tevens bereidt het een kind voor op het afscheid.


Afbeelding weergeven
http://www.cancer.be


Emotioneel welbevinden, Automutilatie, Onderhuids DVD

DVD: zelfbeschadiging bij pubers (leerkrachten en 3de graad secundair onderwijs)

info over hulpverlening in Nederland


Afbeelding weergeven
http://www.zelfbeschadiging.nl


Emotioneel welbevinden, Automutilatie, Painfull secrets, film

Film met automutulatie als thema (89 min)  (video)
met Sean Young, Kimberlee Peterson en Robert Wisden

De 16-jarige Dawn is een gevoelig en artistiek meisje, dat gewaardeerd wordt door haar leraren, maar weinig contact heeft met haar medeleerlingen. Thuis voelt zij zich onbegrepen door haar ouders en broer. Op een dag wordt Dawn opgenomen in het ziekenhuis met brandwonden, die ze zelf heeft veroorzaakt...


http://www.moviemeter.nl


Emotioneel welbevinden, babbelspel

Spelenderwijze inzicht krijgen in sociale vaardigheden. (6-12 jaar) Het spel is ingedeeld in 6 rubrieken. Praten over een onderwerp, praten over jezelf, non verbale opdrachten, rollenspel, inzicht krijgen in vaardigheden, uiten van meningen over jezelf, anderen en diverse onderwerpen.


Afbeelding weergeven
http://www.baert.com


Emotioneel welbevinden, Babbelspel juniorVier kleuren vertegenwoordigen vier soorten vragen. Spelers van ‘Babbelspel junior’ krijgen spelenderwijs inzicht in sociale en verbale vaardigheden. Ontwikkelingsdoelstellingen voor muzische vorming komen uitgebreid aan bod: bewegen, drama, attitude en beeld. Dit spel gaat geen onderwerp uit de weg en maakt ook gevoelige onderwerpen bespreekbaar.Bestemd voor kinderen van 4-6 jaar.
Afbeelding weergeven
www.baert.com


Emotioneel welbevinden, Babbelspel: het EQ babbelspelZes kleuren vertegenwoordigen zes soorten vragen: empathie, communicatie, omgaan met stress, zelfbeeld, omgaan met emotie, ik en de anderen. Kinderen versterken spelenderwijs hun emo-zelfbeeld. In ‘Het EQ-babbelspel’ staat emotionele intelligentie centraal. Het ganzenbordspel maakt emoties bespreekbaar. Leer jezelf en de anderen beter kennen. Sociaal-emotioneel moeilijke thema’s worden op speelse wijze aangekaart. Voor kinderen vanaf 7 jaar.
Afbeelding weergeven
www.baert.com


Emotioneel welbevinden, BalansSpel over het belang van keuzes maken in het leven en de gevolgen van die keuzes. De leerlingen doorlopen drie leeftijdsfasen (16-18, 19-21, 22-24). In elke fase komen de grote levensdomeinen aan bod: gezin en zorg, studeren en werken, vrije tijd en sociaal engagement. Kanskaarten bepalen hoe vlot of hoe moeilijk een levensweg kan verlopen.


Emotioneel welbevinden, Bobbie, leesboekje + handleiding

Bobbie is een kort verhaal, om kinderen van verslaafde ouders te helpen om veerkrachtig te zijn in moeilijke omstandigheden.

Het (voor-)leesboekje is vergezeld van een handleiding om als begeleider het kind te helpen veerkrachtiger te worden.

 


Afbeelding weergeven
http://www.desleutel.be


Emotioneel welbevinden, body talk, werken aan zelfwaardering

Om psychische stoornissen (eetstoornissen, depressie, alcoholmisbruik enz..) te voorkomen blijkt het meer effectief te zijn om in de klas aandacht te besteden aan een positief zelfbeeld en gezond gedrag dan te focussen op problemen en symtoomgedrag. Het werkboek en de dvd helpen hierbij.Het bevat materiaal voor leerkrachten met jongeren tussen 11 en 14 jaar om ze in klasverband te helpen een positiever zelfbeeld te ontwikkelen en meer zelfvertrouwen te krijgen. Ook wordt hen geleerd om weerbaarder te worden tegen allerlei misleidende beelden in de media. Tevens leren ze betere sociale vaardigheden die hun contacten in en buiten de klas bevorderen.


Afbeelding weergeven
http://www.tijdvoorechteschoonheid.be


Emotioneel welbevinden, brussenkoffer

Educatieve koffer over handicap, brus zijn en anders zijn. Lessenpakket voor de basisschool.


Afbeelding weergeven
www.brussen.be


Emotioneel welbevinden, Complimentenkaartjes

Spel, waarbij iedere leerling van de klas een doosje met 7 kaartjes krijgt. Bedoeling is om in de loop van de dag medeleerlingen/leerkrachten een welgemeend compliment te geven. Bij ieder compliment dat je geeft verhuisd een kaartje van plaats.  Doel: alle 7 kaartjes opgebruiken op één dag. Graag bij uitlening aantal lln van de klas opgeven.

 Emotioneel welbevinden, Connected

Lespakket voor leerkrachten van het secundair onderwijs om met jongeren aan de slag te gaan rond veilig relationeel en seksueel gedrag online. Het pakket omvat een 20-tal werkvormen rond profielsites en privacy, cyberpesten, online seksueel grensoverschrijdend gedrag, porno en beeldvorming …


Afbeelding weergeven
http://www.sensoa.be


Emotioneel welbevinden, Contactdoos

De Contactdoos wil bijdragen tot een beter contact tussen ouders en jongeren. Het spel zet jongeren aan om te na te denken en te communiceren over het samenleven met hun ouders. Daardoor krijgen ze een beter inzicht in en begrip voor elkanders leefwereld, behoeften, verlangens, problemen en drijfveren. De thema’s ‘communicatie’, ‘opvoeding’, ‘relaties en seksualiteit’, ‘risicogedrag en genotmiddelengebruik’, ‘school’ en ‘vrije tijd’ komen aan bod. 


Afbeelding weergeven
http://www.jeugdwerknet.be


Emotioneel welbevinden, Cyberbully

dvd (120') over een meisje dat online gepest wordt met alle gevolgen...


Afbeelding weergeven


Emotioneel welbevinden, Cyberpesten

Nieuwsbrief van de Kinder en Jongerentelefoon met aandacht voor cyberpesten. Uitleg over het fenomeen, kwartetspel en activiteit om dit klassikaal ter sprake te brengen.

Bevat ook de methodiek: het verhaal van Femke: kringgesprek op basis van een verhaal rond cyberpesten.


http://www.kjt.org


Emotioneel welbevinden, Cyberpesten, het cyberpestpraatspel

Het spel nodigt op een speelse manier uit om over cyberpesten te praten. Het draagt ook bij om sociale vaardigheden m.b.t. cyberpesten te ontwikkelen. De vaardigheden zijn opgesplitst in 4 rubrieken: denken en voelen, rollenspelen, inzichtvragen en stellingen. (secundair onderwijs)


Afbeelding weergeven
http://www.uitgezonderd.be


Emotioneel welbevinden, Cyberpesten, Who cares?

Nederlands lespakket , opgesplitst naar  10-12 en 13-14 jarigen. Het lespakket lost cyberpesten niet op, maar bewustwording en meningsvorming van kinderen en jongeren op dit terrein in een heel goede preventie.


Afbeelding weergeven


Emotioneel welbevinden, Cyberpesten, kwartetspel

Het thema cyberpesten bespreekbaar maken. Dit spel kan tevens gebruikt worden als inleiding in een groter geheel ter preventie van cyberpesten. Twee verschillende spelen. Telkens 3 reeksen.


Afbeelding weergeven


Emotioneel welbevinden, Cyberpesten, Pest@pen op school

Het pakket bestemd voor lager en secundair onderwijs bestaat uit een boek en CDrom. De handleiding bevat heel wat achtergrondsinfo en didactische materialen (oa Powerpoint) om uit te leggen hoe je op school samen met leerlingen en ouders cyberpesten kan aanpakken.


Afbeelding weergeven
facebookpagina: pest@penopschool


Emotioneel welbevinden, Cyberpesten, Sssssttt !!!!! Een geheim.

Het doel is de 'ssstttt !! Een geheim' - woorden rond het thema cyberpesten uit de taboesfeer te halen en deze woorden te leren gebruiken. Jongeren kunnen dan beseffen dat zij niet de enige zijn die gepest worden en dat hun verhaal au-serieux zal worden genomen.


Afbeelding weergeven
http://www.uitgezonderd.be


Emotioneel welbevinden, Cyberpesten, stop Cyberpesten

Lespakket child focus/click safe om deze nieuwe vorm van pesten een halt toe te roepen


Afbeelding weergeven


Emotioneel welbevinden, Cyberpesten, the web we want

Lespakket voor secundair onderwijs (13 - 16 jaar) De handleiding ‘het Web dat Wij Willen’ stimuleert de dialoog tussen opvoeders en jongeren over veilig en verantwoord gebruik van het internet. Ze daagt hen uit om hun vaardigheden te testen en meer te leren over hun rechten in de online wereld


http://www.klasse.be


Emotioneel welbevinden, Cyberpesten, vlindernet

Informatief spel over cyberpesten en veilig internet (10-15 jaar)


Afbeelding weergeven
http://www.zinloosgeweld.net


Emotioneel welbevinden, de communicatiekoffer

Communicatiehulpmiddelen voor 5- tot 12-jarigen, met speciale aandacht voor kinderen met autisme. De koffer bestaat uit twee- en driedimensionale hulpmiddelen, die visuele of tastbare houvast bieden in een gesprek. Het materiaal bestaat uit een kunstof koffer (22 x 31 x 10 cm) met een praatmeter; een gevoelenskaart; een praatpuzzel; een gesprekskaart; een time-timer; een fluisterfoon; communicatiehulpbladen en een handleiding. De hulpbladen bieden stappenplannen, ondersteund met pictogrammen. Onderwerpen die daarin aan de orde komen zijn onder meer: jezelf voorstellen; goed luisteren; goed praten; aardig overkomen in een gesprek en op je beurt wachten als anderen praten. De handleiding gaat in op de achtergronden van autisme en geeft praktische tips. 


Afbeelding weergeven
http://www.cegopublishers.be


Emotioneel welbevinden, de emoscoop

de emoscoop is een educatie set die het mogelijk maakt boeiend bezig te zijn rond gevoelens. Er zijn tientallen manieren om met het materiaal aan de slag te gaan. Voornamelijk groepsactiviteiten maar hoekenwerk is ook mogelijk (5-13 jaar)


Afbeelding weergeven
http://www.cegopublishers.be


Emotioneel welbevinden, De gelukzak

In petto ontwikkelde een bordspel waarbij jongeren vaardigheden aanleren om bepaalde situaties zo goed mogelijk op te lossen.Jongeren worden gestimuleerd om met hun eigen talenten na te denken over lastige situaties en die op te lossen. Anderzijds zijn er een aantal maffe doe opdrachten die in groepsverband sfeerverhogend kunnen werken.


Afbeelding weergeven
http://www.inpetto-jeugddienst.be


Emotioneel welbevinden, de gelukzoekers

Een educatief spel over geluk voor de tweede graad secundair onderwijs.De Gelukzoekers’ is geïnspireerd op de positieve psychologie. Via het spel en de bijhorende lessenreeks spoor je met je leerlingen langs die zeven gelukslijnen en zet je hen aan om werk te maken van hun eigen geluk.

De Gelukzoekers’ sluit aan bij de vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs en bij de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen in het kader van depressie en suïcidepreventie.


Afbeelding weergeven
http://www.cm.be


Emotioneel welbevinden, De juiste Click, veilig internetten

Child Focus ontwikkelde samen met Sensoa en het Centrum voor informatieve spelen het spel: de juiste Click. Dit spel bestaat uit een speldoos en brochures voor de lln . Bestemd voor 3de graad lager onderwijs, eerste graad secundair.Het spel vereist geen computers of internet.De nadruk ligt niet op de technische aspecten maar op zelfreflectie. Aandacht voor profielvorming en het vrijgeven van persoonlijke gegevens.


Afbeelding weergeven
http://www.clicksafe.be


Emotioneel welbevinden, de no blame methode.

De No Blame aanpak ik theorie en praktijk op de basisschool. Pakket ter kennismaking voor de lkt. Verdere bijscholing via leefsleutels is aanbevolen.


Afbeelding weergeven
http://leefsleutels.be


Emotioneel welbevinden, depressie, ff down

Werkmap: preventie en omgaan met depressie (secundair) + boek 'spiegelschrift' - Bart Demytteraere.


Afbeelding weergeven
http://www.cm.be


Emotioneel welbevinden, depressie, Ik ben nr 13, werkmap + boek

Jozefien vindt het leven maar moeilijk. Na de scheiding van haar ouders verhuist ze maar mist ze haar vroegere vriendinnen. In de nieuwe klas zijn er 12 lln. Zij wordt nr 13. Ze is ook de kleinste van de klas en naast de anderen voelt ze zich onzichtbaar, nietig en mager. Gelukkig denkt Robin, de stoerste jongen van de klas daar anders over. Krachtig boek over verdriet en eenzaamheid. En over vriendschap die kan helen.


Afbeelding weergeven
http://www.clavis.be


Emotioneel welbevinden, Doosje vol troost

Diverse ideetjes om de communicatie tussen kinderen en een ouder met een ernstige ziekte eenvoudiger te maken.


Afbeelding weergeven
http://www.kanker.be


Emotioneel welbevinden, draaiboek onveilig internetgebruik en cyberpesten

Draaiboek voor CLB medewerkers en leerkrachten. Informatie over de verschillende sociale media en stappenplan voor problematische situaties.


http://cyberpesten.graphicals.be


Emotioneel welbevinden, Een doos vol gevoelens

Een doos om om te leren gaan met de gevoelens boos-bang- verdrietig- blij, bestemd voor kleuter en 1ste graad lager onderwijs


Afbeelding weergeven


Emotioneel welbevinden, Eigenwijzer, kwartetspel nieuwe media

Een kwartetspel met als bedoeling een gesprek te hebben rond het gebruik van tv, film,games, internet, social media en You Tube.(meerdere exemplaren)


Afbeelding weergeven
http://www.kijkwijzer.nl


Emotioneel welbevinden, Energize

Groepsbevorderende spelletjes om in de klas mee aan de slag te gaan. Bij elke werkvorm wordt er ruim aandacht besteed aan doelstellingen, reflectievragen en suggesties. Bestaat uit twee boeken: deel 1: lager onderwijs, deel 2 secundair onderwijs.


Afbeelding weergeven
http://leefsleutels.be


Emotioneel welbevinden, Fake

Magazine + methodieken om in de klas aan de slag te gaan. Het tijdschrift is bedoeld om jongeren een stuk bewustzijn bij te brengen over de (on)waarachtige wereld waarin zij leven.


Afbeelding weergeven
http://www.inpetto-jeugddienst.be


Emotioneel welbevinden, Gelukkig op school

Handleiding met aandacht voor de diverse stappen om de geestelijke gezondheidszorg op een school te analyseren, een strategie te bepalen en nieuwe projecten uit te werken.


Afbeelding weergeven


Emotioneel welbevinden, Gelukskunde, lessen in geluk Door na te denken over geluk kan je gelukkiger worden. Lespakket, 8 lesjes, pubers.
Afbeelding weergeven
http://marketing.malmberg.nl


Emotioneel welbevinden, Gevoelskoffer

Koffer met diverse ideetjes, om kinderen uit verschillende leeftijdsgroepen kennis te laten maken met verschillende gevoelens.


Afbeelding weergeven


Emotioneel welbevinden, Grok, communicatiespel

Grok is een kaartspel dat woorden geeft aan gevoelens en behoeften en is gebaseerd op geweldloos communiceren. (Basiskennis van deze principes zijn vereist). De doos bevat 18 verschillende spelen en is geschikt zowel voor lager onderwijs (vanaf 8 jaar) tot secundair onderwijs.

 


Afbeelding weergeven
http://www.earthgames.nl


Emotioneel welbevinden, het gat in de haag, sociale vaardigheden

Het verhalenboek helpt jonge kinderen (3de kleuter - 2de leerjaar) hun sociale vaardigheden en zelfbeeld te versterken. Verhalenboek + map voor de leerkracht.


Afbeelding weergeven
www.leefsleutels.be


Emotioneel welbevinden, het gedragsspel

2 tot 6 spelers kunnen via 104 kaarten gedragsaspecten met elkaar bespreken en bediscussiëren (secundair onderwijs)


Afbeelding weergeven
http://www.dezwermgroep.nl


Emotioneel welbevinden, Ik ben steengoed, bordspel

Het doel van het bordspel Ik ben STEENgoed is om kinderen op een speelse manier te laten ontdekken hoe zij zelf kunnen omgaan met zelfvertrouwen en een gebrek daar aan. Faalangst komt bij veel kinderen in meer of mindere mate voor. Met dit spel kunnen kinderen onjuiste gedachten, gedachten die lang niet altijd overeen komen met de werkelijkheid, om te buigen naar vervangende gedachten, waarbij kinderen zich wel prettig voelen en die hen verder helpen. Onjuiste gedachten helpen je niet verder en gevoelens van faalangst zijn niet prettig en voelen erg naar.
Het is even wennen voor de kinderen, maar bij regelmatig proberen gaat het steeds gemakkelijker om de onjuiste gedachten om te buigen naar prettige en stimulerende gedachten.


Afbeelding weergeven
http://www.speldatabase.be


Emotioneel welbevinden, Ik ben steengoed, kwartetspel

Laat kinderen spelenderwijs ontdekken hoe ze zelf kunnen omgaan met zelfvertrouwen en een gebrek daaraan. Faalangst komt bij veel kinderen in meer of mindere mate voor. Met dit kwartetspel leren ze gedachten ombuigen


Afbeelding weergeven
http://www.kwintessens.nl


Emotioneel welbevinden, Ik kies voor mijn talent

Kinderen ontdekken hun talenten op een speelse manier.Deze toolbox brengt kinderen op het spoor van hun eigen talenten. Je krijgt een concreet overzicht van 40 zichtbare talenten van kinderen in activiteiten op school, thuis, in de sportclub. Met een uitgebreide set van werkvormen en tools die opvoeders, ouders, leerkrachten en hulpverleners helpen om talenten van kinderen te leren zien, te ontwikkelen en maximaal in te zetten.


Afbeelding weergeven
http://www.lannoo.be


Emotioneel welbevinden, Jongeren tegen geweld... Geweldig

10 affiches (A2 formaat) geven jongeren en hun begeleiders mogelijkheden om samen werk te maken van een positief klasklimaat in en rond de school. De werkmap bevat vragenlijsten zodat lln de tentoonstelling gericht kunnen bezoeken.


http://tumult.be


Emotioneel welbevinden, Kids in Cyberland

Een informatief lespakket voor 10-12 jarigen over veilig internetgebruik.


Afbeelding weergeven
http://www.clicksafe.be


Emotioneel welbevinden, kinderkwaliteitenspel

Dit spel helpt kinderen om meer inzicht te krijgen in hun eigen kwaliteiten. Een positieve benadering van het kind versterkt het zelfbeeld en draagt bij tot een vlottere sociaal-emotionele ontwikkeling. Bruikbaar vanaf het 3de leerjaar. 2sets.


Afbeelding weergeven
http://www.spelinfo.be


Emotioneel welbevinden, Klas X

Een gezelschapsspel in en over je klas.Doel: de jongeren krijgen een kijk op de werking van hun klasgroep, hun school en ze kunnen stilstaan bij hun eigen rol hierin. (vanaf 14 jaar)


Afbeelding weergeven
http://www.klasse.be


Emotioneel welbevinden, Kwaliteitenspel

Een kleurrijk persoonlijkheidsspel, dat helpt inzicht krijgen op de vraag: wat ben ik. (vanaf 10 jaar) (voor groepen tot 12 personen)


Afbeelding weergeven
http://www.kwaliteitenspel.nl


Emotioneel welbevinden, Lost and Found

Jongeren verliezen in het dagdagelijkse leven constant van alles: ze verliezen materiële zaken, maar worden ook geconfronteerd met het verlies van sportwedstrijden, vriendschappen en eerste grote liefdes.

Deze werkvormen dagen jongeren uit om hierover in gesprek te gaan met elkaar. Luchtige gesprekken maar ook diepgaand. Het is geen eenvoudig thema om mee aan de slag te gaan, daarom vind je in de bijsluiter voldoende achtergrondinformatie en ook nuttige gesprekstips.

 

 


http://www.inpetto-jeugddienst.be


Emotioneel welbevinden, Miembo

Handleiding - handpop - verhalenboek - brochure ouders. Een speels totaalprogramma (kleuter-6lj) rond socio-emotionele opvoeding en sociale vaardigheden.Via het programma wordt het welbevinden van kinderen verhoogd en kan men de ontwikkeling van depressie bij kinderen voorkomen.


Afbeelding weergeven


Emotioneel welbevinden, mikpunt

Het pakket(bestemd voor 12-16 jarigen);bestaat uit een leerkrachtenhandboek met informatie over geweld en agressie in het algemeen, de mogelijke preventieve aanpak en manier waarop men met geweld kan omgaan. Daarnaast zijn er vijf themaboekjes, telkens met een theoretisch (achtergrondinformatie) en een praktisch (methodieken) gedeelte. Geweld in en rond de school, geweld op massamanifestaties, geweld in het verkeer en op het openbaar vervoer, vandalisme en ten slotte seksueel geweld zijn de vijf thema’s. De bijhorende video wil de jongeren tot nadenken aanzetten en meteen ook aanleiding bieden tot discussie. Voor de leerlingen zelf zit er in het pakket een (kopieerbare) werkbladenset.


http://www.ping.be


Emotioneel welbevinden, OntspanningskalenderDe ontspanningskalender wil kinderen tussen vijf en tien jaar de tijd geven om even stoom af te blazen op een moment dat het voor hen te hectisch wordt. Rust is ook voor lagere schoolkinderen noodzakelijk om te kunnen evolueren tot een evenwichtig persoon. Een praktische handleiding, met 400 ontspanningsoefeningen voor kinderen
Afbeelding weergeven
http://www.consentio.be


Emotioneel welbevinden, orgaantransplantatie

Didactische kit voor laatstejaars secundair onderwijs met lespakket voor de leraar, informatiebrochure voor de lln, gezelschapsspel met infobladen, handleiding om kennis lln te toetsen, een kopie van de documentaire 'Chronique d'une greffe annoncée' met Nederlandstalige ondertiteling


Afbeelding weergeven


Emotioneel welbevinden, Persona

'Persona' bestaat uit portret en actiekaarten. De speelkaarten vormen een leidraad om een gesprek over relaties te voeren. Na een tijdje spelen, leggen de spelers de portretkaarten aan de kant en passen ze de actiekaarten op de eigen relaties toe. Vanaf 14 jaar. 2 tot 12 spelers.


Afbeelding weergeven
http://www.jeugdenseksualiteit.be


Emotioneel welbevinden, Pesten en Cyberpesten: Spijt

dvd + docentenhandleiding + leerlingenboekjes om het thema pesten/cyberpesten klassikaal te behandelen. Verfilming van het boek Spijt van Carry Slee. Bestemd voor 1ste en 2de graad secundair onderwijs.

 


http://kenmerk.nl


Emotioneel welbevinden, Pesten op school, een actieprogramma

Handboek + kopieerset + video: prettige dag gehad. Het pakket vormt een geïntegreerd geheel. De video volgt een schooldag van 2 lln die gepest worden. Op schoolniveau wordt uitgewerkt hoe scholen een gedragscode tegen pesten kunnen uitwerken en op welke wijze de schoolstructuur dit kan ondersteunen.Op groepsniveau; in de klassen wordt gestart met actieve werkvormen zoals groepswerk en rollenspel.  Het programma is geschikt voor gebruik in het basis- en in het secundair onderwijs.


Afbeelding weergeven
http://www.maklu.be


Emotioneel welbevinden, Pesten, Ben X

DVD + pedagogisch pakket voor de lkt en pedagogisch pakket voor de ll


Afbeelding weergeven


emotioneel welbevinden, pesten, dvd 'the mighty' + vraagjes voor nabespreki

The Mighty, gebaseerd op de veelgeprezen roman van Rodman Philbrick, is het grappige, inspirerende en avontuurlijke verhaal van twee buiten beentjes die de nobele gedachte van Koning Arthur en zijn Ridders van de Ronde Tafel voortzetten. Zij trekken ten strijde voor de eer en het goede doel en vinden uiteindelijk het kostbaarste van alles: vriendschap.

Film is goed bruikbaar om het thema pesten op school bespreekbaar te maken (derde graad LO) Er zijn vraagjes voorzien om een nabespreking te houdenEmotioneel welbevinden, Pesten, dvd Bluebird

Bluebird is een schitterende film, die het thema pesten behandelt en het op subtiele, gevoelige wijze in beeld brengt. Met een sterke hoofdactrice! Ook het thema broer/zus-relatie komt in  Bluebird aan bod. Naast de dvd kan ook een lespakket uitgeleend worden.  Doelgroep 10-14 jarigen.


Afbeelding weergeven
http://www.jeugdenvrede.be


Emotioneel welbevinden, Pesten, educatieve set

Bart Bulckens. Een set met een lessenreeks voor lln van 9 tot 14 jaar, met een kopieerset voor de lln, een video, rollenspel. Inclusief handboek voor lkt.

4 thema's: 1: plagen, ruzie maken en pesten: het grote verschil 2: pesten, wie doet wat en wat gebeurt 3: pesten, er is altijd wat aan te doen 4: opstellen van klasafspraken ivm goede omgangsvormen
Afbeelding weergeven


Emotioneel welbevinden, Pesten, Geen grapjes over pesten

Activiteitenboek met 125 kant-en-klare activiteiten en kopieerbare werkbladen.  Goed te combineren met het bordspel Geen grapjes over pesten.


Afbeelding weergeven
http://www.kwintessens.nl


Emotioneel welbevinden, Pesten, geen grapjes over pesten, bordspel

Met dit voor kinderen zeer aansprekende spel komen ze situaties van pesten uit de dagelijkse praktijk tegen. Daarmee leren ze de vaardigheden aan waarmee ze moeilijke situaties het hoofd kunnen bieden.


Afbeelding weergeven
http://pestvrij.kwintessens.nl


Emotioneel welbevinden, Pesten, jour de gloire

dvd met kortfilm om pesten bespreekbaar te maken. Op  de dvd staat ook een pedagogische bijlage waaruit ideeën en materialen kunnen geput worden.


Afbeelding weergeven


Emotioneel welbevinden, pesten, Kikker be cool

Kikker be cool is een bordspel waar je wijzer van wordt. Al spelend leer je sociale vaardigheden, goede manieren, opkomen voor jezelf en omgaan met pesten en plagen.


http://www.educatheek.be


Emotioneel welbevinden, Pesten, Klaas en de 3 pestkoppen

Strip met als thema pesten. Achteraan de strip is een katern opgenomen met een woordje uitleg voor slachtoffers, pestkoppen, middengroep, begeleiders en ouders, kortom voor iedereen die met pesten te maken kan krijgen. Naast de strip is er ook een lespakket verkrijgbaar die het thema verder bespreekbaar maakt.


http://www.jeugdenvrede.be


Emotioneel welbevinden, Pesten, Klass

Film + lespakket, 97', nederlandstalig ondertiteld. Vanaf 16 jaar.De introverte Joosep is een gemakkelijke prooi voor de grove grappen van zijn klasgenoten, die zich ergeren aan zijn zwijgzaamheid. Zonder het zelf echt te willen, kiest Kaspar partij voor hem, maar dat heeft een averechts effect, want telkens als dat gebeurt, keert de klas zich ook tegen hem. Anders, de leider van de bende, treedt steeds harder en mensonwaardiger op tegen de twee jongens. Na een bijzonder weerzinwekkend incident vinden Kaspar en Joosep dat het tijd is om te reageren. De dingen zullen nooit meer hetzelfde zijn.


http://www.mooov.be


Emotioneel welbevinden, Pesten, Pest'oog

Pest'OOg biedt via een speelse combinatie van kwartet, memory, vragen en doe-opdrachten een boeiende invalshoek om te praten en inzichten te verwerven over o.m. zwaarlijvigheid, fysieke beperkingen, sociale armoede, holebi, kansarmoede, ethnische afkomst, nieuw samengestelde gezinnen enz  Bestemd voor kinderen van 7-10 jaar.


Afbeelding weergeven
http://www.zinloosgeweld.net


Emotioneel welbevinden, Pesten, Pudding TarzanDVD/Video + Boek + handleiding voor de lkt
Afbeelding weergeven


Emotioneel welbevinden, Pesten, Super Dolfje

Boek + lespakket (8-10 jarigen) om pesten bespreekbaar te maken in de klas.


Afbeelding weergeven
http://www.dolfjeweerwolfje.nl


Emotioneel welbevinden, Pesten, vlinderslag

De spelers (9-15 jaar) praten in kleine groepjes over situaties die van ver of dichtbij te maken hebben met een vorm van geweld. Ze verwoorden hun gevoelens en meningen daarover.


Afbeelding weergeven
http://www.zinloosgeweld.net


Emotioneel welbevinden, Pesten.. toch niet bij ons op school.

Powerpointpresentatie (N.Colman) mt stellingen voor klasgesprek in 2de en 3de graad.Emotioneel welbevinden, rouwen, hier ligt een schat begraven

dvd + handleiding. Educatief pakket over verliesverwerking. Wat ervaren kinderen die een naaste verliezen? Hoe kan je als school hen daarin bijstaan?


Afbeelding weergeven


Emotioneel welbevinden, rouwen, voor altijd

Deze acitiviteit heeft als doel jongeren de kans te geven om over verdriet, verlies en rouw na te denken en te praten, zonder dat ze met een overlijden worden geconfronteerd. Het kan ook gebruikt worden als voorbereiding op een sterfgeval of een pijnlijk verlies.


Afbeelding weergeven
http://www.spelinfo.be


Emotioneel welbevinden, rouwen, weg van mijWerkboek voor kinderen die achterblijven na zelfdoding. Auteur Riet Fiddelaers-Jaspers
Afbeelding weergeven
http://www.averbode.be


Emotioneel welbevinden, Rouwkoffer

Om rouw bespreekbaar en hanteerbaar te maken in de klas stelt het CLB 2 rouwkoffers ter beschikking van zijn scholen. Koffer 1: voor kinderen tot 10 jaar. Koffer 2 voor pubers. De koffers zelf bevatten verhalen, poëzie, muziek, crea mogelijkheden, materiaal voor groepsgesprekken, inspiratie voor afscheidsmomenten enz..Emotioneel welbevinden, spel vol gevoelensAan de hand van situatiekaartjes het jonge kind laten vertellen wat hij/zij denkt te zien en het kaartje in de juiste doos stoppen. Leren kennis maken met de vier basisgevoelens: blij/bang/boos/verdrietig
Afbeelding weergeven


Emotioneel welbevinden, Spiegel jezelf spel..en vergroot je zelfvertrouwen

Voor iedereen (vanaf 8 jaar) die in de spiegel durft te kijken om zo zijn zelfvertrouwen te vergroten.


Afbeelding weergeven
http://www.spiegeljezelfspel.nl


Emotioneel welbevinden, studiekeuze, helden van elke dagDit spel helpt leerlingen van 3de graad lager onderwijs kiezen bij de schoolloopbaan die ze zullen maken. Het heeft aandacht voor het herkennen van de talenten in elk kind.
Afbeelding weergeven
http://www.beroepenhuis.be


Emotioneel welbevinden, studiekeuze, kies raakKies Raak! zijn methodieken, activiteiten en materialen rond de overgang van het lager naar het secundair onderwijs en de doorstroom van de 1ste naar de 2de graad in het secundair onderwijs. Kies Raak! bevat info voor ouderbijeenkomsten en een talentenzoektocht voor leerlingen. Dit spel kan gedurende maximum één week uitgeleend worden.
Afbeelding weergeven
http://www.deschoolbrug.be


Emotioneel welbevinden, Super Sim gaat naar school

Voorleesboekje voor startertjes eerste kleuterklas


Afbeelding weergeven
www.supersim.be


Emotioneel welbevinden, talentenspel

Praten met lln over waar ze goed in zijn. Als je over hun sterke kanten praat gaan lln positiever denken over zichzelf en over anderen. Kan in meerdere exemplaren uitgeleend worden voor klassikaal gebruik. Zowel voor 3de graad lager onderwijs als 1e graad sec.onderwijs geschikt.


Afbeelding weergeven
http://www.klasse.be


Emotioneel welbevinden, Te gek, geestelijke gezondheidszorg in de kijker

Lesmap voor secundair onderwijs met achtergrondsinfo, aanknopingspunten bij het leerplan,didactische suggesties.


Afbeelding weergeven
http://www.kuleuven.be


Emotioneel welbevinden, Toverdruppels

Toverdruppels, een voorleesverhaal, het nodigt kleine kinderen uit om over verdriet en troost te spreken. Zo leren ze preventief omgaan met verlies en rouw en denken ze na over wat ze als troostrijk ervaren. Met achter in het boek ideetjes, knutselopdrachtjes zodat kinderverdriet makkelijker bespreekbaar wordt.


Afbeelding weergeven
http://www.abimo-uitgeverij.com


Emotioneel welbevinden, vaardighedenspel

Spel met aandacht voor persoonlijke vaardigheden. Handleiding met 30 spelvormen. Bestemd voor 3de graad secundair onderwijs.

 

 


Afbeelding weergeven
http://www.kwaliteitenspel.nl


Emotioneel welbevinden, Vandaag ... voor kinderen

80 speelse opdrachten ter ondersteuning van de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind


Afbeelding weergeven


Emotioneel welbevinden, veilig internet, infopakket Childfocus

Internetten een feest. Pakket met diverse ideetjes om kinderen bewust te leren omgaan met het internet en te behoeden voor de potentiële risico's.


Afbeelding weergeven
www.veiligonline.be


Emotioneel welbevinden, veilig internet. Think before you post

Lespakket om met lln te werken rond het thema internet, privacy en persoonlijke gegevens. Bestemd voor 1ste graad secundair onderwijs.

In het kader van Safer Internet Day 2010 ontwikkelde Child Focus het lespakket 'Think before you post'. Jongeren staan vaak te weinig stil bij de persoonlijke gegevens die ze online plaatsen, vaak zichtbaar voor iedereen. Via dit lespakket met concrete oefeningen en werkbladen kan u uw leerlingen ervan bewust maken dat het zeer belangrijk is om goed na te denken alvorens informatie, foto's of filmpjes online te plaatsen


Afbeelding weergeven
http://www.clicksafe.be


Emotioneel welbevinden, Zelfbeeld, op het bot

Lespakket bestemd voor 2de-3de graad secundair onderwijs.  Lessuggesties/werkmappen ivm zelfbeeld,lichaamsbeeld en zelfwaardering


http://www.ophetbot.be


Emotioneel welbevinden, Zelfwaardering, toolkit voor leerkrachten

Infomap voor leerkrachten over het thema zelfwaardering en direct gerelateerde thema's: zelfbeeld, identiteit, perfectionisme, faalangst en pesten.


Afbeelding weergeven
www.eetexpert.be


Emotioneel welbevinden. Op zoek naar mezelf in de 21ste eeuw.

Leermiddelen voor het secundair onderwijs over digitale identiteit en online privacy. Geschikt voor diverse richtingen secundair onderwijs, diverse graden. Er kan zowel online als offline gewerkt worden.


Afbeelding weergeven
www.opzoeknaarmezelf.be


Gezondheidsbeleid, dip dobbel doe, bewegingstussendoortjes in de klas

Dip Dobbel Doe is een leuke spelvorm om bewegingstussendoortjes te integreren in de klas. Deze tussendoortjes duren 2 à 5 minuten en zijn een dagelijks ontspanningsmoment voor de ganse klas.


Afbeelding weergeven
http://www.vigez.be


Gezondheidsbeleid, Gezond scoort

DVD met getuigenissen spelers KAAGent (5'). De spelers getuigen over het belang van een goed ontbijt, water drinken, fruit eten, niet roken enz..Gezondheidsbeleid, Joepla, bewegingstussendoortjes

Net als bij de bekende reeksen bewegingstussendoortjes, zorgt deze reeks ervoor dat de concentratie wordt aangescherpt en dat er weer volop motivatie is om weer aan de slag te gaan. Het leerrendement neemt toe en de sfeer is weer optimaal in de klas! Joepla breidt deze succesvolle reeksen uit met telkens drie thema’s rond sociale en emotionele vaardigheden per graad. De spelletjes reiken nu buiten leerrendement en motivatie ook de mogelijkheid aan om te gaan werken rond deze vaardigheden! Op die manier wordt de relatiebekwaamheid van de kinderen geoefend en worden ze zich bewust van de eigen mogelijkheden en beperkingen.Bij elke spelvorm is de eindterm en het leerplandoel opgegeven.Volgende thema’s komen aan bod in Joepla

Eerste graad: Mijn gevoelens - Vertrouwen in mezelf - Mijn lichaam

Tweede graad: Waarderen - Onmacht - Onze mogelijkheden

Derde graad: Leiding volgen en geven - Zich opstellen - Zich inleven


Afbeelding weergeven
http://www.abimo.net


Hygiëne, About You, lesmateriaal

Lesmateriaal voor 1ste graad secundair met aandacht voor een gezond lichaam, emotionele gezondheid en het lichaam dat verandert.


Afbeelding weergeven
www.about-you.be


Middelengebruik, alcohol, drugs: TRIP

Trip is een bordspel waarbij jongeren beroepsonderwijs, BUSO voorgelicht worden over alcohol en drugs. De vragen zijn onderverdeeld in 4 categorieën kennis, vaardigheden, meningen en stellingen. Ideaal om te spelen met 3-7 spelers


Afbeelding weergeven


Middelengebruik, Alcohol, Rock ZeroSpel voor 14 tot 16 jarigen. Rock Zero is een methodiek waarmee jongeren spelenderwijs nadenken over hun eigen alcoholgebruik en dat van hun peers (vrienden, leeftijdsgenoten) en hun kennis en attitudes kunnen verfijnen.
http://www.vad.be


Middelengebruik, drugs and the brain, dvdDvd met animatiefilmpjes waarop je ziet wat de effecten op de hersenen zijn van cannabis, XTC, speed, cocaïne,heroine,nicotine en alcohol
Afbeelding weergeven
http://www.desleutel.be


Middelengebruik, unplugged, effecten en risico's van drugsSet met 12 info kaartjes effecten en risico's van drugs voor de 3de graad. Er is aandacht voor alcohol, tabak, cannabis, xtc, amfetamines, cocaïne, heroïne, snuifmiddelen, medicatie
Afbeelding weergeven
http://www.desleutel.be


Middelengebruik, Unplugged: 1ste graadHandleiding + werkboek: aan de slag met sociale vaardigheden 12 (inter)actieve drugpreventielessen met veel ruimte voor het trainen van sociale vaardigheden. Europees ontwikkeld en door middel van een randomised controlled trial getest en effectief bevonden. Deze lessen kunnen worden gegeven binnen het vak sociale vaardigheden of maatschappelijke vorming, het titularisuurtje of eventueel zelfs opgesplitst in verschillende vakken.
Afbeelding weergeven
http://www.desleutel.be


Middelengebruik, Unplugged: 1ste graad, quizvragenDoosje met quizvragen
Afbeelding weergeven
http://www.desleutel.be


Middelengebruik, Unplugged: 2de graadHandleiding voor de leerkracht / leerlingenboekje Inspiratie voor een projectdag Een schat aan ideeën, oefeningen en lesinhouden voor het samenstellen van een projectdag of –week rond het thema drugs.
Afbeelding weergeven
http://www.desleutel.be


Middelengebruik, Unplugged: sociale vaardigheden en genderBrochure met oefeningen over alcohol en drugs.Met mogelijkheid om voor jongens en meisjes aparte activiteiten te voorzien.
Afbeelding weergeven
http://www.desleutel.be


Risicogedrag, 3D: denken durven doen

leefsleutelspel voor secundair onderwijs rond welbevinden en risico's:

volgende thema's kunnen samen of afzonderlijk behandeld worden: multimedia, welbevinden, seksualiteit, ruzie en agressie, middelengebruik, gezondheid


Afbeelding weergeven
http://www.leefsleutels.be


Risicogedrag, gokverslaving, bluf

Materiaal ter preventie van gokverslaving.

Film Bluf + gezelschapsspel + pedagogisch dossier: met leidraden,sleutelbegrippen en een aantal activiteiten die zullen helpen om een debat op gang te brengen.

Doelgroep: jongeren van 14 tot 18 jaar


Afbeelding weergeven
www.blufonline.be


RSV, beddengoed

Beddengoed is een voorbehoedsmiddelengids voor jongeren en bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over relaties en seksualiteit. In deel twee krijg je een overzicht van de verschillende voorbehoedsmiddelen  en deel drie geeft je meer info over seksueel overdraagbare aandoeningen.


Afbeelding weergeven
http://www.jeugdenseksualiteit.be


RSV, ganzenbordspel gebaseerd op de axenroos

Ganzenbordspel waarbij zowel de axenroosfiguren als RSV vragen aan bod komen. Bestemd voor 3de graad LO maar er is ook een variant aanwezig zodat het bruikbaar is in de 1ste en 2de graad middelbaar onderwijs.

 


Afbeelding weergeven


RSV, gemengde relaties en gemengde gevoelens

dvd + boek. Lespakket met diverse methodieken over het omgaan met verschillen. Tips en tricks voor succesvolle aanvaarding en hulpverlening.


Afbeelding weergeven
http://www.ellavzw.be


RSV, Grensoverschrijdend gedrag, vuil spel

Video/dvd Vuil spel (Sensoa) + brochure: relationele en seksuele vorming.
video - Vuil spel
Deze video/dvd brengt in tal van korte scènes grensoverschrijdend gedrag in beeld. De video met begeleidend handboekje is uitermate geschikt om met jongeren vanaf 15 jaar te werken rond grensoverschrijdend gedrag. - Antwerpen: sensoa, 2003


Afbeelding weergeven
http://www.sensoa.be


RSV, groeispurt

'Groeispurt ' is een educatief spel om met jongeren te praten en te spelen over alles wat verandert vóór en tijdens de puberteit.
Het spel is een zoektocht: deelnemers gaan aan de hand van tips op zoek naar een tiener. Onderweg komen ze ook vragen, weetjes en spelletjes tegen over jongen/meisje, toekomst, uiterlijk, talenten,relaties...Kortom een spannend en gevarieerd spelaanbod in één spel!


Afbeelding weergeven
http://www.jeugdenseksualiteit.be


RSV, Holebi, er was eens een regenboog

Deze educatieve map is ontwikkeld voor het lager onderwijs en bevat heel wat informatie, tips en kant en klare methodieken om kinderen in het lager onderwijs kennis te laten maken met genderdiversiteit en seksuele identiteit.
De map bevat 2 onderdelen. Deel 1 geeft de leerkracht basisinformatie over hoe je kan werken aan een open schoolklimaat. Hierin staan praktische tips en voorbeelden. Deel 2 bevat 9 uitgewerkte methodieken voor kinderen vanaf 6 tot en met 12 jaar.


http://www.cavaria.be


RSV, IPuberEen educatief spel rond puberteit, imago, weerbaarheid, lichaam, seksualiteit en communicatie. Bestemd voor jongeren van de laatste graad basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs.
Afbeelding weergeven
www.jeugdenseksualiteit.be


RSV, Meer om het lijf, praatplaten

Set met 20 kleurrijke platen + handleiding.  Didactisch materiaal om in de kleuterschool en in de eerste graad lager onderwijs over RSV te spreken.


Afbeelding weergeven
http://basis.deboeck.com


RSV, Multiculturele huwelijken, Is liefde kleurenblind

dvd + lesbrief voor het secundair onderwijs over relatievorming en partnerkeuze in multicultureel perspectief    Doel van deze lesbrief is jongeren van vijftien tot achttien jaar te laten nadenken over wat zij belangrijk vinden in een partnerrelatie en hoe zij er naar kijken. Verder helpt het pakket competenties te ontwikkelen op vlak van relatievorming en (interculturele) communicatie hierover met leeftijdsgenoten, partners en ouders.  Bij de lesbrief horen er filmpjes (in een Marokkaanse en een Turkse versie, telkens ondertiteld in het Nederlands) met nagespeelde scènes waarin ouders met hun kinderen discussiëren over huwelijksmigratie en partnerkeuze.


http://sensoadocu.wordpress.com


RSV, Oké?! Spel over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Jongeren van vandaag zijn vragende partij om te praten over grenzen in het seksuele verkeer. Vooral met leeftijdsgenoten willen ze in discussie gaan. Wat is oké, wat niet? Spel voor 12-16 jarigen.


Afbeelding weergeven
http://www.sensoa.be


RSV, Seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag, vlaggensysteem

activiteit om aan de hand van vlaggen een jongere,een opvoeder in staat te stellen genuanceerd op seksueel gedrag van kinderen te reageren en hierover te overleggen met anderen. Men leert een situatie te beoordelen en een gesprek over seksueel overschrijdend gedrag is mogelijk.


Afbeelding weergeven
http://www.sensoa.be


RSV, Seksueel misbruik, Een groot geheim in een klein hoofdje

Handleiding + pop: stilstaan bij seksueel misbruik in theorie en praktijk (basisonderwijs).


Afbeelding weergeven
http://leefsleutels.be


RSV, Seksueel misbruik, Eerst mee naar huis

Video relationele en seksuele vorming voor het lager onderwijs. De beelden van de video zijn wat verouderd maar de inhoud is prima.

Bestemd voor 1ste/2de graad lager onderwijsRSV, Seksueel misbruik, wie of wat kan je helpen

Brochure bedoel voor jongeren (13-18 jaar) die slachtoffer zijn van mishandeling of seksueel misbruik. Er wordt duiding gegeven over de mishandeling,de traumatisering en de gevolgen daarvan. Er worden tips gegeven hoe hiermee om te gaan en welke mogelijkheden van therapie er zijn.


http://www.kindermishandeling.be


RSV, vrij vriendelijk, handboek + video, VSKO

Vrij vriendelijk omvat twee werkmiddelen; een werkboek met interactieve werkvormen en gespreksmethodieken en een video met gesprekken voor jongeren over relaties en seksualiteit.


Afbeelding weergeven
http://ond.vsko.be


Voeding, Anorexia info en film

De DVD/video bestaat uit 3 delen:

1: gesprek met Anke Frederickx: choreografe en ex-anorexiapatiënte

2: documentaire: de waarheid achter maatje 32

3: film: when friendship kills


Afbeelding weergeven


Voeding, Anorexia, body talk , werken aan een beter zelfbeeld

DVD + lespakket om jonge mensen te helpen een positief zelfbeeld op te bouwen.

Bestemd voor leerlingen van 11 tot 14 jaar


Afbeelding weergeven
http://www.tijdvoorechteschoonheid.be


Voeding, Anorexia, Boulemie: Jeugd en eetstoornissen

Lesmateriaal en achtergrondinformatie.


Afbeelding weergeven


Voeding, de winkeloefening: weet wat je eet!Lespakket. In één lesuur leren lln kritisch om te gaan met de informatie op het voedingsetiket. De aandacht gaat vooral naar dranken en tussendoortjes. Zo kunnen lln een bewuste keuze maken uit het aanbod van dranken en tussendoortjes op school en erbuiten.
http://www.vigez.be


Zintuigen, gehoor, dvd RUIS

kortfim geïnspireerd op een waargebeurd verhaal van een jongeman met ernstige gehoorschade. De film past in de campagne www.helpzenietnaardetuut.be. Bestemd voor de hoogste jaren van het middelbaar onderwijs. Te gebruiken met nabespreking. Lespakket is bijgevoegd.


Afbeelding weergeven
www.helpzenietnaardetuut.be

Terug naar overzicht