sitemap sitemap
Zoek

Vragenbank - resultaten

Je koos nog geen profiel, dit heeft een invloed op de zoekresultaten!

Categorie:  
Subcategorie:  
Trefwoord: (typ trefwoord en druk enter!)
Kiezen: geen sprint, maar een marathon
Het einde van het secundair onderwijs is voor velen slechts een begin. Het hoger onderwijs wenkt met een overweldigend aanbod aan opleidingen. Maar hoe begin je er aan? Als laatstejaars moet je in
Meer lezen

SID-in: Studie-Informatie-Dagen voor laatstejaars secundair
Het Vlaams ministerie van onderwijs en vorming en de CLB's organiseren jaarlijks in elke provincie een SID-in. Op deze informatiebeurs vind je alle onderwijsinstellingen hoger onderwijs van heel Vlaanderen.
Meer lezen

Buitengewoon onderwijs?!
  Voor wie is er Buitengewoon Onderwijs? Types in het Buitengewoon Onderwijs Opleidingsvormen in het Buitengewoon Onderwijs De overstap naar het Buitengewoon Onderwijs De
Meer lezen

Test je belangstelling online
Je weet niet goed wat te kiezen? Dan is er goed nieuws, want er is een belangstellingstest op het net. Dany De Vriese (VCLB Wetteren), Piet De Koning en Tom De Moor (Vrij CLB regio Gent) actualiseerden
Meer lezen

BuO, GON of ION?
Het Buitengewoon Onderwijs (BuO) bestaat uit aparte scholen waarin uitsluitend kinderen met specifieke noden onderwijs volgen. Bij het Geïntegreerd Onderwijs (GON) volgt de leerling in het gewoon
Meer lezen

Wanneer buitengewoon onderwijs?
Sommige kinderen en jongeren hebben meer zorg nodig dan het gewone onderwijs hen kan geven.  Soms kan geïntegreerd onderwijs, inclusief onderwijs of extra therapeutische ondersteuning een oplossing
Meer lezen

Als werken wenkt
Het secundair onderwijs biedt veel praktische opleidingen. Na zo’n opleiding kan je meestal onmiddellijk aan de slag. School en CLB bereiden de overstap van leren naar werken voor. Je contactpersoon
Meer lezen

De grote stap
De overstap van basis naar secundair vraagt een stevige voorbereiding. School en CLB helpen samen die grote stap te maken. In de klas gaat aandacht naar je studiekeuze.  Je leert hoe je kan kiezen.  Je
Meer lezen

De overstap naar het buitengewoon onderwijs
Indien alle extra maatregelen in het gewoon onderwijs en hulp van andere diensten geen vooruitgang geven en de leerling hieronder begint te lijden, kan er door de school en het CLB samen met de leerling
Meer lezen

De schoolpoort gemist?
Soms hebben leerlingen het moeilijk met naar school gaan. Ze dreigen tussen schip en wal te belanden. De kans dat ze geen diploma behalen is groot. Dit beperkt hun toekomstkansen sterk. Bovendien
Meer lezen

Documenten voor de overstap naar buitengewoon onderwijs
Het attest Het attest geeft aan welke type van buitengewoon onderwijs het best beantwoordt aan de noden van de leerling. Het verzekert het recht om te kunnen inschrijven in een bepaalde school voor Buitengewoon
Meer lezen

Een brede snelweg
Het lijkt wel een brede snelweg van de eerste kleuterklas tot het zesde leerjaar. Ouders van kleuters en leerlingen in de lagere school moeten nog geen studierichting kiezen. School en CLB werken
Meer lezen

Fair door het secundair
Het secundair onderwijs lijkt op een drukke stad met veel straten en verkeersregels. De grote kruispunten liggen tussen het eerste en het tweede leerjaar, op het einde van de eerste graad en op het einde
Meer lezen

INclusief Onderwijs (ION)
Inclusief onderwijs laat in Vlaanderen 50 leerlingen met matig tot ernstig verstandelijke beperkheden les volgen in het gewoon lager en secundair onderwijs. Daar volgen zij een aangepast traject en krijgen
Meer lezen

Naar het eerste leerjaar! Tips voor ouders
Naar het eerste leerjaar gaan is een hele verandering. En elke verandering brengt bij iedereen wel wat vragen en onzekerheid met zich mee. Vanuit onze ervaring proberen we mee te helpen je kleuter die
Meer lezen

Opleidingingsvormen Buitengewoon Onderwijs
Naast de opdeling in types, zijn er in het buitengewoon secundair onderwijs ook 4 opleidingsvormen met elk hun eigen aanpak en doelstellingen. Ze zijn geschikt voor leerlingen van verschillende types.
Meer lezen

Types in het buitengewoon onderwijs
Het buitengewoon basisonderwijs is opgedeeld in 8 types naargelang de problematiek van de leerling. Er zit geen rangorde in de indeling: het ene type is niet “beter” dan het andere, maar heeft
Meer lezen

Info over alle mogelijke studiekeuzes vind je op Onderwijskiezer!
De De CLB's van de verschillende onderwijsnetten maakten met ondersteuning van het Vlaamse ministerie voor Onderwijs en vorming een zeer breed informatieve website waar je alle informatie vindt om
Meer lezen

Adressen van secundaire scholen in Oost-Vlaanderen
Op zoek naar een secundaire school in de provincie Oost-Vlaanderen? Op de website van de Stap vind je de adressen van alle secundaire scholen in Oost-Vlaanderen. Voor de Gentse scholen kan je op een plannetje
Meer lezen

Centen en een kot: meer moet dat niet zijn!
Wie op zoek is naar een kot in Gent, kan terecht op www.kotatgent.be. Je vindt er nuttige info over studentenhuisvesting en adressen.  Wie wil weten welke financiële ondersteuning mogelijk is
Meer lezen

Checklist voor schoolkeuze
Een school kiezen is niet altijd gemakkelijk. Om je te helpen bij het stellen van de juiste vragen werkten CLB-collega's uit Vlaams-Brabant een korte checklist uit. Als je bovendien wil polsen of je als
Meer lezen

De eerste schoolstapjes
Je kleuter zet de eerste schoolstapjes in de kleuterschool. Het is erg belangrijk dat een kleuter, ook al is die nog niet leerplichtig, kleuteronderwijs kan volgen. Kleuters worden er gestimuleerd in hun
Meer lezen

De grote stap: brochure secundair onderwijs regio Gent
De brochure 'de grote stap' geeft een overzicht van alle opleidingen die in het secundair onderwijs gevolgd kunnen worden in de Gentse regio. De brochure wordt gemaakt door de Stap - Studieadviespunt Gent.
Meer lezen

de Stap - Studieadviespunt Gent: info over het secundair onderwijs
De Stap biedt een pak informatie aan over studiemogelijkheden binnen het het secundair onderwijs.
Meer lezen

de Stap - Studieadviespunt Gent: info voor laatstejaars secundair
De Stap biedt informatie aan gericht op het  hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs voor laatstejaars secundair onderwijs.
Meer lezen

De wijze stap: brochure volwassenenonderwijs regio Gent-Eeklo
Hier vind je er alle info over. Zeer geschikt voor wie denkt aan stoppen na het voltijds dagonderwijs of voor wie die op zoek is naar studiemogelijkheden buiten het voltijds hoger onderwijs. Uiteraard
Meer lezen

Deeltijds leren en werken in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
Het deeltijds beroepssecundair onderwijs is één van de mogelijkheden om deeltijds onderwijs te combineren met werken. Op de website van de Vlaamse overheid vind je er basisinformatie over.
Meer lezen

Deeltijds leren en werken in samenwerking met Syntra
Om leren en werken te combineren kan je met een leerovereenkomst of een leercontract bij Syntra terecht. Je kan er doorklikken naar campussen over heel Vlaanderen, waar je een zicht krijgt op het
Meer lezen

Deeltijds leren en werken: een overzicht
Om te voldoen aan de deeltijdse leerplicht kan je gebruik maken van verschillende deeltijdse leersystemen. De website van de vlaamse overheid biedt je een overzicht.
Meer lezen

Elk zijn studietraject
Als student krijg je binnen het hoger onderwijs ruime kansen om je eigen studietraject te bepalen. Kies je voor het gewone studieverloop? Wil je het graag iets trager om leren en werken te combineren?
Meer lezen

En hoe zit het met de kansen op werk?
Bij het maken van een studiekeuze kijk je alle richtingen uit. Je kijkt achteruit (Wat kan ik goed?  Wat doe ik graag?), je kijkt rond (Wat denken anderen over wie ik ben? Welke studiemogelijkheden
Meer lezen

Het hoger beroepsonderwijs (HBO) en SENSE (secundair na secundair)
Het decreet over het Hoger Beroepsonderwijs en de invoering van secundair na secundair bracht enkele wijzigingen in de onderwijsbenamingen.  De vierde graad BSO is verdwenen.
Meer lezen

Het Hoger onderwijsregister (HOR)
Op de site van het HOR vind je een volledig overzicht van alle opleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Gemaakt door de NVAO (Nederlands-Vlaamse accreditatie organisatie) en onderhouden door de
Meer lezen

Ken jezelf voor je een keuze maakt
Er zijn verschillende zelftests en vragenlijsten beschikbaar op het internet. Belangstelling: www.onderwijskiezer.be/iprefer Studiehouding: www.onderwijskiezer.be/istudy Klaar voor hoger
Meer lezen

Kleuren onderscheiden en beroepskeuze
  Op het CLB werd vastgesteld dat je kleuren wellicht minder goed kan onderscheiden. Hoewel je in het gewone leven niet veel hinder ondervindt, kan het wel voor enkele problemen zorgen bij de uitoefening
Meer lezen

Kleuren zien: opsporing verzocht
Bij kinderen van zes, zeven jaar, meestal het eerste leerjaar,  wordt het zien van kleuren getest  tijdens een onderzoek van het CLB. De kleurtest kan ook op jongere leeftijd afgenomen worden. Een
Meer lezen

Leren op krediet?
Vanaf 2008-2009 krijg je als startend student in het hoger onderwijs een leerkrediet. Je krijgt een rugzakje met daarin 140 studiepunten. Wil je iets gaan studeren dan gaan er punten uit dit rugzakje.
Meer lezen

Onderwijswetgeving: basiswetgeving secundair onderwijs
De omzendbrief SO 64 bevat alle informatie over toelatingsvoorwaarden, overgangen tijdens het schooljaar en studiebekrachtigingen (diploma's, attesten...) in het secundair onderwijs.
Meer lezen

Op zoek naar basisscholen in de Gentse regio?
Op zoek naar een basisschool in je wijk of in je gemeente? Hier vind je alle adressen van de Gentse regio. Op een plannetje met inzoommogelijkheden kan je de exacte ligging nagaan. Je kan er doorklikken
Meer lezen

Op zoek naar het juiste beroep
Je wil wel eens weten welke beroepen aansluiten bij de studies die je gevolgd hebt? Dat kan via een belangstellingstest op het internet. Die beroepsoriëntatietest op basis van interesse vind
Meer lezen

Stapt je kind volgend schooljaar over naar het secundair onderwijs?
Heb je vragen over de start in het secundair onderwijs? Schrijf je in en bekijk de webinar met filmpjes over het secundair onderwijs. Zoals hoe kiezen opbouw en structuur zorg op school
Meer lezen

Stukje voor stukje: ouderbrochure voor kleuters
Deze brochure richt zich naar ouders die hun kind willen begeleiden bij de overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs. Ze werd gemaakt door ons CLB en uitgegeven door VCLB-service. Je kan de brochure
Meer lezen

Wat is een BaSO-fiche?
De BaSO-fiche is een document dat voor elke leerling wordt opgesteld net voor het verlaten van de basisschool. Met de BaSO-fiche draagt de basisonderwijs in de eerste plaats haar zorg voor de leerling
Meer lezen

Wat is het gemotiveerd verslag?
Sommige leerlingen in het basisonderwijs hebben heel specifieke onderwijsnoden                            
Meer lezen

Wat na het secundair onderwijs? Brochure voor laatstejaars
Overzicht van alle studiemogelijkheden na het einde van het secundair onderwijs. Alle laatstejaars krijgen deze gratis brochure via hun CLB. De brochure wordt jaarlijks uitgegeven door het Ministerie van
Meer lezen

Werk voor durvers
Vele jongeren kennen niet zoveel beroepen. De SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) werkte samen met de verschillende beroepensectoren een CD-rom en een website uit. Je kan Hier Zoë, Sam,
Meer lezen

Word wat je wil: info over volwassenenonderwijs
Op de 'Word wat je wil'-site  vind je alle opleidingen voor volwassenen in Vlaanderen. Je vind er ook waar de opleidingen gegeven worden. Wie op zoek is naar een stage- of leerwerkplaats
Meer lezen


Terug naar overzicht