sitemap sitemap
Zoek
foto

De pest aan pesten

Ieder mens heeft recht op een respectvolle benadering. Meestal worden kinderen en jongeren op een fijne manier door leeftijdsgenoten benaderd, krijgen ze hulp en steun, maken ze samen plezier en natuurlijk valt er ook al eens een hard woordje. Door dit alles worden leerlingen weerbaar en krijgen ze zelfvertrouwen om zich in tal van sociale situaties overeind te houden.
Wanneer kinderen te vaak te maken krijgen met vernederende woorden,  fysieke handelingen of uitsluiting, waarbij sprake is van machtsmisbruik door de ene, ten koste van de andere, is er sprake van pesten. Een gepeste leerling voelt zich niet gewaardeerd, buitengesloten en reageert door zich af te sluiten of zich juist extreem te laten gelden. Zelden zal het er spontaan iets over vertellen aan een volwassene.
Bij een pestsituatie ga je best eens praten met een vertrouwenspersoon. Dit kan een clb-medewerker zijn.
Samen kan dan uitgezocht worden hoe de situatie is ontstaan en vooral wat er aan gedaan kan worden. Niemand heeft immers het recht om de ander zo te kwetsen.
Alleen als de leerling dat wil, zal de clb-medewerker ingrijpen in de pestsituatie.
Ook als je merkt dat iemand gepest wordt en er iets wil aan doen, ben je welkom voor een gesprek.


Terug naar overzicht