sitemap sitemap
Zoek
foto

Handelingsgericht werken: samen met school, ouders en leerling aan de slag

Ons CLB staat voor "gedeelde zorg". Centraal staat het bieden van zorg onder de vorm van preventie en hulpverlening, ondersteuning en begeleiding. We richten ons op kinderen/leerlingen en hun begeleiders/leerkrachten/opvoeders/ouders, met als doel het komen tot een optimale ontwikkeling binnen de grenzen van ieders mogelijkheden.

Daarbij wordt gewerkt vanuit de volgende principes van handelingsgericht werken:

  • Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften staan centraal
  • De werkwijze is systematisch, wetenschappelijk onderbouwd, stap voor stap en transparant
  • We werken doelgericht en geven van haalbare, bruikbare adviezen
  • We hanteren een transactioneel referentiekader
  • We gaan uit van een voortdurende samenwerking tussen leerkracht, interne begeleider, leerling, ouders en begeleiders
  • We richten ons op het benutten van kansen, krachten en positieve factoren en het zoeken naar mogelijkheden

 

De ondersteuning en begeleiding is maatwerk en richt zich op :

 “Dit kind van deze ouders bij deze leerkracht in deze klas op deze school”.


Terug naar overzicht