sitemap sitemap
Zoek
foto

Wat helpt mijn kind op school?

Voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen (dyslexie, ADHD, DCD,...) worden allerlei vormen van zorg voorzien in het onderwijs.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • een goede, tijdige signalering
  • een handelingsgerichte diagnostiek
  • een aangepaste aanpak in de klas
  • remediëring in de klas of buiten de klas
  • buitenschoolse hulpverlening

Voor een aantal maatregelen vinden we het belangrijk dat deze officieel vastgelegd worden. Hiervoor gebruiken we een gemotiveerd verslag. In dit verslag worden maatregelen afgesproken die op school zullen worden toegepast, om tegemoet te komen aan specifieke behoeften van uw kind. Het verslag wordt opgesteld door het CLB en de zorgmensen van school, in samenspraak met de ouders en de leerling zelf (vanaf het 4de leerjaar lagere school).

Tijdens het schooljaar 2006-2007 werd hiervoor een prototype uitgewerkt. Momenteel testen we dit model-verslag uit op een aantal secundaire scholen en binnenkort ook op basisscholen. Dit zal op deze scholen aan alle ouders gecommuniceerd worden.


Terug naar overzicht